logo

Medicinsk Yoga

Yoga är en holistisk disciplin som är minst 5000 år gammal och som i sig är
politiskt, och religiöst obunden. Yogan kom till västvärlden i slutet av 1800-
talet och är idag en av de globalt mest spridda disciplinerna och har mer än 400
miljoner dagliga utövare runt om i världen.

MediYoga® är en svensk utvecklad terapeutisk yogaform som har sitt
ursprung i en av de äldsta yogatraditionerna.
Den innefattar mjuka kroppsövningar som anpassas efter utövarens förmåga,
andnings- och koncentrationstekniker, djupavslappning och meditation.
MediYoga® är en mjuk, dynamisk yogaform som fungerar för alla;
barn, ungdomar, vuxna, äldre samt för personer med olika medicinska behov
som t.ex. hjärt- och kärlproblem, ryggsmärtor, andningsbesvär, migrän, stress,
ätstörningar, utmattningssyndrom, sömnproblem, depression m.m.

Forskning

Internationellt har det forskats på yoga under hela 1900-talet. I Sverige har ett
antal studier gjorts och fler är på gång när det gäller MediYoga® bl. a på
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, Danderyds Sjukhus, Karolinska
Institutet, Linköpings Universitet, Astra-Zeneca etc.

Aktuell forskning om medicinsk yoga

–       Karolinska sjukhuset: hjärtsvikt och ryggbesvär

–       Danderyds sjukhus: förmaksflimmer, stroke, utmattningssyndrom

Hur går det till?

Yogaövningarna inom den medicinska yogan syftar till att utövaren på
egen hand skall lära känna sin kropp, sinne och själ för att på så sätt bli medveten om grundorsaker till obalanser i kroppen. Den röda tråden
inom MediYoga® är att lära sig och träna på det långa djupa ”yogiska”
andetaget vilket ger energi och läker.
Med fokus på andningen i kombination med lugna rörelser och
meditationstekniker ges utövaren ett självläkningsverktyg att arbeta med i grupp
eller på egen hand.
Yogan ger en god effekt på stress, blodtryck, smärta, sömn, ångest/oro, hormonella
obalanser och mycket annat.

MediYoga® i vården

I januari 2010 började Danderyds Sjukhus som första sjukhus i Norden att
använda MediYoga vid rehabilitering av sina hjärtinfarktpatienter.
Nu sprider sig MediYoga® till allt fler enheter inom den svenska hälso- och
sjukvården och idag erbjuder mer än 65 svenska vårdcentraler och sjukhus
MediYoga® som komplement till traditionell vård.

Läs mer på www.mediyoga.se

På Aktiv Hälsa kliniken har det funnits  medicinsk yoga sedan 2010. Passen  är en timme i vår härliga multihall, och inleds med avspänningsövningar.

Kontakta Ann Hafström ann@aktivhalsakliniken.se, om du är intresserad.  Patienter går på högkostnadskort 10 gånger och övriga 120 kr/gång.

 

MediYoga
Datum: december 16, 2013