logo

Rehabiliteringsträning

Träning för uppbyggnad och återskapande av funktion efter en skada. Beroende av skadans sort utformas träningen därefter.

Vid rehabiliteringsträning  används olika typer av övningar och redskap för att anpassa belastning och svårighetsgrad. Vävnaden som ska läka och återfå sin funktion behöver  oftast olika typer av stimulering.

Under sin rehabiliteringsträning kan individen successivt återgå till sin normala aktivitet/idrott beroende av skadans omfattning.

Rehabilitering

Datum: december 18, 2013