logo

Ledbehandling

Ledbehandling syftar till att förbättra funktionen inom eller kring ett ofta smärtsamt område i kroppen. Genom att behandla lederna med olika tekniker tex. mobilisering och manipulationsbehandling, kan ledernas funktion och rörlighet påverkas. Genom mjuk töjning och specifikt tryck återskapas rörlighet i leden och omkringliggande vävnader. Effekten blir förbättrad funktion  i kroppsdelen, ökad rörlighet samt minskad smärta.

Ledbehandling används ofta vid behandling av akuta besvär i ländrygg och nacke, såsom nackspärr och ryggskott samt vid mer långvariga besvär som tex. musarm, nackstelhet, skulder och-axelbesvär, armbågsbesvär.

Ledbehandling AktivHälsa kliniken
Datum: december 19, 2013