logo

Fysiskt test för golfspelare

För dig som vill veta mer om din sving, kan ett test som utvärderar din golffysik vara intressant och  kan ge dig kunskap om hur din fysiska förmåga påverkar ditt sätt att svinga.

Genom att testa vilka balanser /obalanser  och styrkor/svagheter som finns i din kropp, kan ditt svingsätt förstås och du kan med specifik träning förbättra din fysiska förmåga och utveckla din sving. Ditt test följs upp med träningsprogram, innehållande golfspecifika övningar som påverkar de obalanser vi hittat i testet.

Golf

Datum: december 16, 2013