logo

Fysisk Aktivitet på Recept

FaR® Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

Det finns stort vetenskapligt stöd för att Fysisk aktivitet på recept (FaR®) i många fall är ett nog så bra alternativ till mediciner. Aktiviteten blir då en del av behandlingen och anpassas till en patients egna förutsättningar och önskemål.

Rörelse är hälsofrämjande för kropp och själ
Rörelse påverkar kropp och själ på ett hälsofrämjande sätt och har bevisad effekt på olika sjukdomstillstånd, som till exempel högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, diabetes, bröst- och tjocktarmscancer, artros och depression. Alla som börjar röra på sig får positiva effekter oberoende av ålder eller träningsvana. Det är därför aldrig för sent att börja.

Fysisk aktivitet på recept

Ett fysisk aktivitet på recept (FaR®) kan förskrivas av läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster eller annan legitimerad vårdpersonal. De ger förslag på träning som är lämplig beroende på diagnos, personligt intresse och livssituation. Det kan vara allt från promenad till stavgång, simning, vattengymnastik, styrketräning, gympapass, qigong, yoga eller trädgårdsarbete. Det är viktigt att aktiviteten höjer pulsen.

Aktiviteten kan genomföras på egen hand eller i grupp. Vårdpersonalen hjälper till att hitta en grupp som passar. Vissa grupper leds av speciella FaR®-ledare, vilka ger stöd till den som ordinerats FaR®.

Vi på Aktiv Hälsa kliniken förskriver FaR till de som patienter som är i behov. Vi erbjuder specifika gruppträningar för både barn och vuxna – se vidare i vårt utbud av grupper.

Datum: december 15, 2013