logo

Akupunktur

Akupunkturbehandling har en långvarig historik. Under 1984 godkände socialstyrelsen akupunktur med västerländsk inriktning som behandlingsmetod för smärta inom sjukvården vilket innebär att förklaringsmodellerna bygger på en fysiologisk grund. Under 1993 utvidgades indikationsområdet att även innefatta vissa sjukdomstillstånd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Akupunkturbehandling kan vara ett komplement i rehabiliteringen vid stressrelaterad ohälsa.

Syfte

Reducering av stressrelaterade symtom och ge möjlighet till att sannolikt stimulera återhämtning av strukturer i hjärnan och i centrala nervsystemet.

Tillvägagångssätt/Metod

Företrädesvis öronakupunktur. Utförs i en behandlingsserie som introduceras med en provbehandling.

Förväntat resultat

  •  Direkt efter behandlingen kan man känna sig trött och/eller upprymd
  •  En känsla av lugn kan infinna sig, d v s avsaknad av stresskänsla
  •  Förbättrat humör
  •  Förbättrad sömnkvalité

xDSC_7378

Datum: december 18, 2013