logo

Elisabet Hahne

Elisabet Hahne

Boka tid

Boka gärna tid genom att ringa eller skicka sms till 070 75 75 180
eller via mail elisabet.fysioterapi@gmail.com

Elisabet Hahne

leg sjukgymnast/fysioterapeut – psykisk ohälsa/stresshantering – Basal Kroppskännedom – ACT- Akupunktur

Inriktning
I mitt arbete riktar jag mig speciellt till personer med stressrelaterad ohälsa med aktiv behandling och med förebyggande insatser. Syftet är att minska stressreaktionen samt att skapa förutsättning för en fungerande stresshantering vilket innebär en ökad medvetenhet om hur att hjälpa sig själv till en hållbar lösning på kort och lång sikt.

I min inriktning som legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut inom Mental hälsa arbetar jag med flera metoder/kunskapsområden som t ex Basal Kroppskännedom™, zen-meditation, vägledning i fysisk aktivitet, stressfysiologi, träningsfysiologi, livsstilsfrågor, akupunktur, Acceptance and Commitment Therapy, tai chi, medicinsk qi gong. Behandling kan ske individuellt och/eller i grupp.

Utbildning
Leg sjukgymnast/fysioterapeut 1989, terapeutisk kompetens i Basal Kroppskännedom™, akupunktur mot stressrelaterad ohälsa/sjukdomstillstånd/smärta, fysisk aktivitet på recept – FaR,  Acceptance and Commitment Therapy – ACT, Kognitiv beteendeterapi – KBT, Tai Chi Chuan – 24-formen, medicinsk qi gong – Biyun metoden.

Om mig
Jag har sedan 2005 arbetat med personer med stressrelaterad ohälsa (t ex utmattningssyndrom) på StressRehab, Danderyds sjukhus och sedan 2012 som privatpraktiserande sjukgymnast på Aktiv Hälsa, vilket gett mig en gedigen och bred erfarenhet och kunskap i ämnet. Jag har ett nära samarbete med andra vårdgivare samt ett samverkansavtal med Landstinget, vilket gör att högkostnadsskyddet gäller och du behöver ingen remiss för att komma till mig.