logo

Ann Hafström

Ann Hafström
Sportsrehab_AKHSickla_360x90

Ann Hafström

Leg. sjukgymnast/fysioterapeut – barn/unga, OMT3, KBT, Medicinsk yoga, FaR

Inriktning:
Barn och ungdomar med ortopedmedicinska/idrottsrelaterade problem – överbelastningsskador.

Individuella konsultationer i KBT –  är utbildad i steg 1.

Leder olika gruppverksamheter både för barn/ungdomar och vuxna. ”BarnFys”  för barn 8-15 år och medicinsk yoga för ungdomar och vuxna.

Bakgrund:
Legitimerad sjukgymnast sedan 1984, OMT(Ortopedisk Manuell Terapi), utbildad i flera steg från 1988 och examinerades med steg 3, 1996. Aktiv som lärare inom OMT för både sjukgymnaster och läkare under ca.10 års tid.

Mångårig erfarenhet och kunskap gällande rygg- och bäckenrelaterad smärta. Erfarenhet från att arbeta med personer med smärtor och problem på grund ytterlägesbelastningar – exempelvis dansare, bland annat från operabaletten, och gymnaster.

Har en bred rehabiliterande bakgrund, och har varit med och format arbetslivsinriktad rehabilitering sedan 90-talet, på olika behandlingscenter och mottagningar runt om i landet. Vidareutbildad inom psykosomatik, (mentalhälsa), samtalsgruppledare inom KBT, och även steg 1 utbildad i KBT.

Utbildad i att utföra funktions- och arbetsförmågebedömningar som stöd för läkare vid sjukskrivning.

Har under de senaste åren även varit engagerad som undervisare gällande FaR, Fysisk aktivitet på Recept. Har speciellt fokus på barn & unga inom detta område.