logo

Ann Hafström

Ann Hafström
Sportsrehab_AKHSickla_360x90
pa-uppdrag-av_svart (1)

Ann Hafström

Leg. Fysioterapeut/Sjukgymnast – Barn/Unga, OMT3, KBT, Medicinsk yoga, FaR

Inriktning:
Barn och ungdomar med ortopedmedicinska/idrottsrelaterade problem – överbelastningsskador.

Individuella konsultationer i KBT – är utbildad i steg 1.

Leder olika gruppverksamheter både för barn/ungdomar och vuxna. ”BarnFys” för barn 8-15 år och medicinsk yoga för ungdomar och vuxna.

Bakgrund:
Legitimerad sjukgymnast sedan 1984, OMT (Ortopedisk Manuell Terapi), utbildad i flera steg från 1988 och examinerades med steg 3, 1996. Aktiv som lärare inom OMT för både sjukgymnaster och läkare under ca.10 års tid.

Mångårig erfarenhet och kunskap gällande rygg- och bäckenrelaterad smärta. Erfarenhet från att arbeta med personer med smärtor och problem på grund ytterlägesbelastningar – exempelvis dansare, från operabaletten, och gymnaster.

Har en bred rehabiliterande bakgrund, och har varit med och format arbetslivsinriktad rehabilitering sedan 90-talet, på olika behandlingscenter och mottagningar runt om i landet. Vidareutbildad inom psykosomatik, (mentalhälsa), samtalsgruppledare inom KBT, och även steg 1 utbildad i KBT.

Utbildad i att utföra funktions- och arbetsförmågebedömningar som stöd för läkare vid sjukskrivning.

Har under de senaste åren även varit engagerad som undervisare gällande FaR, Fysisk aktivitet på Recept. Har speciellt fokus på barn och unga inom detta område.

Samarbetar med Joint Academy gällande artrosbehandling:

Joint Academy – behandla artros hemifrån
Smärta, stelhet eller minskad rörlighet i höft och knä kan vara artros. Artros är en kronisk ledsjukdom som många gånger försämras med tiden, men med förebyggande behandling – helst tidigt i förloppet – kan man minska risken för artros och lindra symtomen.
Vad är Joint Academy?
Joint Academy är en digital artrosbehandling för minskad ledsmärta och ökad rörlighet. Behandlingen
tillhandahålls via en app och finns tillgänglig var och när du vill. Joint Academy följer Socialstyrelsens
nationella riktlinjer.
Med Joint Academy får du:
● Kontakt med personlig fysioterapeut
● Ett individuellt behandlingsprogram
● Interaktiv utbildning om artros
● Verktyg för att följa din utvecklingen
https://partners.jointacademy.com/public/patient/se/sv/?t=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJhZmZpbGlhdGVfbmFtZSI6IkFubiBIYWZzdHLDtm0gKDAwMzNYMDAwMDMzVzVLZFFBSykiLCJpYXQiOiIyMDIwLTA0LTE1VDExOjA2OjQwLjI0MFoiLCJqdGkiOiIzMDI1YTBkOC0zMWYzLTQ4ZTMtYjQ5NS00MmFlMGU2YWUyNDIifQ.8P30vFXSe1KM1_6EfpV-04ELP3-w0mIrk-Z7vgKlRWQ