logo

Neurosensomotorik

Neurosensomotorik är ett samlingsnamn för rörelser och sinnesträning som stimulerar hjärnan till nya kopplingar i det nät av nervtrådar som finns i hjärnan.
Ju fler kopplingar desto mer välfungerande hjärna.Varför är det viktigt – svaret är att neurosensomotoriska rörelser är nyckeln till förbättrad inlärningsförmåga, prestation och hanteringen av stressfulla situationer. Läs nedan och förstå lite mer varför.
Neuromotoriska underlaget (NMU)…
Redan i fosterstadiet utlöser hjärnstammen (även kallad reptilhjärnan) reflexer – sk primära rörelsemönster som ser till att fostret tränar – utvecklar sin muskulatur och skapar grundläggande mänskliga förmågor. Fostret förbereder sig för att födas.Barnets födelse sker bland annat genom primära rörelsemönster. Vissa av dessa rörelsemönster är inte användbara i fortsättningen av livet utan skall integreras i nervsystemet och bytas ut till viljestyrda rörelser – en normal motorik.
Fortsättning efter födseln
I våra gener ligger motoriska rörelsemönster lagrade som avlöser varandra i en speciell ordningsföljd för att vi som barn skall kunna:
äta, vända oss, kravla, krypa, resa oss, stå och gå.
För barnet är det viktigt att det naturliga utvecklingsförloppet stimuleras från födelsen och de första levnadsåren.

Då något primärt rörelsemönster inte integrerats de första månaderna eller att det naturliga utvecklingsförloppet inte fullföljts helt, kan detta vara orsak till negativa påverkningar på inlärningsförmåga motorisk kontroll prestation och stresshantering under barnets uppväxt.

Många diagnoser som ställs på barn och vuxna idag beror delvis av ovanstående orsaker.

Neurosensomotorik, 
Aktiv Hälsa Kliniken
Datum: december 18, 2013