logo

Meditation

Zen-meditation introducerades till väst under 1920-talet. I samband med andra världskriget spred sig zen-meditation till Europa och USA via Japan. Za zen-meditation innebär meditation i sittande. En avskalad, förenklad form används här utan religiöst innehåll.

Syfte

Meditation ger möjlighet att stanna upp och lära känna sig själv samt ge förutsättning till hjälp till självhjälp i vardagen.

Tillvägagångssätt/metod

Sittande meditation i stillhet med uppmärksamhet riktad mot andning och kroppsposition upp till 20 min eller mer.  Za-zen-meditation är en övning i uppmärksamhet, närvaro i det som sker och acceptans av det som är, vilket även harmoniserar väl med riktningen i Basal Kroppskännedom ™. Kombinationen av dessa två används ofta. Gående meditation kan förekomma mellan två till tre za-zen-meditationer.

Förväntat resultat

  •   Tillgång till närvaro och lugn
  •   Återhämtning
  •   Förändrat förhållningssätt
  •   Väg för stresshantering här och nu och förebyggande
  •   Förbättrad funktions- och aktivitetsförmåga

Datum: december 16, 2013