logo

Livsstilsfrågor

Under rubriken livsstilsfrågor kan skilda ämnen som sömn, kost, fysisk aktivitet, stressfysiologi, träningsfysiologi och egenvård tas upp.

Syfte

Att få mer kunskap om livsstilsfrågor och se till sina egna behov samt hur att skapa hållbara rutiner på kort och lång sikt för att kunna hjälpa sig själv vidare i tillfrisknande.

Tillvägagångssätt/metod

I diskussionsform belysa aktuella livsstilsfrågor.

Förväntat resultat

  •   Få insikt om möjligheterna att själv kunna påverka sitt tillstånd
  •   Se hur olika livsstilsfaktorer samverkar mellan varandra
  •   Börja söka vägar till goda vanor i vardagslivet

ljusgron_bg_2015

Datum: december 15, 2013