logo

Aktiv Hälsa för skola

Söker du oss från skolan som skolledare specialpedagog lärare eller skolpersonal.

Vi besöker Er gärna på Er arbetsplats och berättar om hjärnans uppbyggnad och hur hjärnan skapar nya kopplingar vid reflexintegrering och neuromotorisk träning. Vi kan också göra lektioner för barn/ungdomar med syfte att få prova rörelser som ökar inlärningsförmåga, möjligheten att organisera och fokusera. Rörelser främjar hjärnfunktionen och integrerar hjärnhemisfärerna med varandra. På så sätt påverkas koncentration, minne, läsning, skrivning, organisationsförmåga, motorisk kontroll.

Barn ungdomar med individuella behov med t.ex dyslexi, dyskalkyli, dyspraxi, Adhd, Asperger, autism kan komma för behandling.

bollar2_1000